Biogazownie rolnicze

Biogaz jest mieszanką metanu i dwutlenku węgla, produkowaną przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych. Jego głównymi źródłami są surowce rolnicze, produkty uboczne rolnictwa czy też pozostałości przemysłu rolno-spożywczego, które mogą być wykorzystane w procesie fermentacji metanowej. Ten szeroko rozpowszechniony w przyrodzie proces odbywa się na przykład na torfowiskach lub mokradłach, na dnie mórz czy też w żołądkach zwierząt-przeżuwaczy.

Zastosowanie biogazu

Otrzymywany technologicznie biogaz ma szerokie zastosowanie do celów użytkowych: wykorzystuje się go na świecie jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego, jako źródło ciepła, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).

Elektrownia biogazowa

Instalacje biogazowe są instalacjami bardzo specyficznymi. Na rodzaj wybranej i zastosowanej technologii produkcji biogazu decydujący wpływ mają substraty, które będą w niej wykorzystywane. Na decyzje o wyborze technologii wpływają również indywidualne warunki panujące w gospodarstwach rolnych. Produkcja biogazu jest jednak dla gospodarstw i zakładów produkcyjnych rozwiązaniem dającym wiele zalet – umożliwiającym zagospodarowanie odpadów, produkcję energii i ciepła.

Przyszłość biogazowni

Kiedy większość ludzi myśli o odnawialnych technologiach, w pierwszej kolejności na myśl przychodzą źródła wiatrowe, słoneczne czy wodne. Na rynku współistnieją jednak również inne technologie, które mają szansę zabłysnąć na firmamencie najbardziej popularnych odnawialnych źródeł energii – jedną z bardzo obiecujących i wciąż intensywnie rozwijanych jest wytwarzanie energii z biogazu. Ilość głosów poparcia dla tej metody stale wzrasta.

Produkcja w pełni odnawialnej energii z odpadów biodegradowalnych stanowi sposób na przeciwdziałanie zmianom klimatu,w przeciwieństwie do zapełniania wysypisk śmieci i palenia śmieci, które się do nich przyczyniają

Friends of the Earth (2009)

Fermentacja beztlenowa może wspomagać proces zastępowania paliw kopalnych, redukcji emisji metanu ze składowisk odpadów i przyczyniać się do podnoszenia wydajności naszego systemu energetycznego. Pomagając nam w walce ze zmianami klimatu, fermentacja beztlenowa rozwiązuje liczne problemy związane z gospodarką odpadami oraz ogranicza skażenie słodkiej wody odpadami pochodzenia organicznego, a także zwiększa bezpieczeństwo stosowania paliw i ogranicza naszą zależność od nawozów sztucznych

Greenpeace UK (2009)

Największą zaletą procesu fermentacji metanowej jest eliminacja uciążliwości zapachowej oraz możliwość selektywnej zbiórki powstałego materiału pofermentacyjnego, który ponadto jest łatwiejszy w transporcie oraz łatwiejszy do rozprowadzenia jako materiał nawozowy w porównaniu do surowego materiału jakim jest gnojowica. Stabilizacja beztlenowa materiału pofermentacyjnego pod względem ilości patogenów oraz substancji odżywczych czyni go bezpieczniejszym dla środowiska co za tym idzie zmniejszenia jego potencjalne odziaływanie na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Dodatkową zaletą procesu fermentacji metanowej jest produkcja energii odnawialnej przyczyniającej się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Sierra Club (Rozdział Kalifornia)